Роїк Олександр Митрофанович

Резюме

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦіЙНИХ СИСТЕМ

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Роїк Олександр Митрофанович

Освіта: У1980 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Исследование методов и разработка средств преобразования параметров сложных электрических цепей в системах поэлементного диагности­рования”, а у 2002 році захистив докторську дисертацію на тему ”Інформаційно-вимірювальні системи діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури в процесі виробництва”.

Прфесійна діяльність

З 1980 року працює у вищій освіті, займаючи послвдовно посади від інженера, наукового співробітника, старшого викладача, доцента і професора, відповідно у Вінницькому політехнічному інституті, потім у Вінницькому державному технічному університеті, а на даний момент у Вінницькому національному технічному університеті. 

З 2004 року працює на посаді завідувача кафедри Інформаційного менеджменту.

У 2009 році було сформовано напрям підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом», при цьому, кафедра отримала назву кафедри Адміністративного та інформаціного менеджменту.

У 2013 році на кафедрі було сформовано ще одну спеціальність -  8.18010015 «Консолідована інформація» на якій мають можливість навчатися студенти 4-го та 5-го курсів будь яких напрямів підготовки. При цьому, кафедра отримала назву - «Менеджмент та безпека інформаційних систем».

Отже, кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем (МБІС) є випусковою кафедрою з підготовки фахівців за трьома напрямами. А саме:

-    030601 «Менеджмент» (спеціальність 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (інформаційної діяльності)»;

-    170103 «Управління інформаційною безпекою» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом»;

-    8.18010015 «Консолідована інформація». 

Публікації: Більше 128 наукових робіт, серед яких 7 монографій, 4 патенти на винаходи та 10 авторських свідоцтв.

Викладає дисципліни: “інформаційні системи і технології в управлінні організацією”, “Стратегічний менеджмент”,  “Системний аналіз в економіці” та “Інформаційні системи менеджменту”.

Керує аспірантурою.

Є членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій.